Retail& wholesale Please Call Us:1-714-717-6765 (10 am to 9 pm ) EMAIL:cuoidvd@yahoo.com
free shipping for orders over $30 usd

How To Order

Cách Thức Trả Tiền v  Hướng Dẫn Mua H ng

Để mua h ng tại Cuoi DVD, xin Quý vị theo các bước đơn giản sau:

Bước 1: Đăng ký trương mục tại Cuoi DVD(chỉ mất 3 phút) ( Register take minutes). Nếu Quý vị đã đăng ký, xin đăng nhập v o trương mục. Xin nhấn v o đây để đăng nhập.

Bước 2: Tìm kiếm v  chọn sản phẩm m  quý vị muốn mua. Xin nhấn v o nút "Add to cart" để đưa h ng v o giỏ h ng

Bước 3: Sau khi đã chọn đầy đủ các h ng. xin nhấn v o nút "Thanh Toán" để bắt đầu thanh toán.

Bước 4: Phương thức thanh toán: Quý vị có thể chọn một trong các cách thanh toán sau

- Trả bằng Check or Money Order to: ( Cuoi DVD, 9211 Bolsa Ave Suite 122, Westminster, CA 92683)
- Trả bằng Credit/Debit Card or paypal. Chúng tôi nhận tất cả các loại thẻ.

- USA. Phone: 1-714-717-6765.

Trả bằng money order: Chúng tôi sẽ gởi h ng ngay sau khi nhận được money order của bạn. Bạn có thể mua money order tại bất cứ post office n o trên nước Mỹ.

Shipping: Bạn phải cộng thêm $5.50 nếu bạn mua dưới $29.98. Mua trên $29.98 (Free 2-3 days Shipping in US )

Tôi có phải mở trương mục tại cuoidvd.com khi thanh toán bằng Check hoặc Money Order?

Không, quý vị không phải mở trương mục thanh toán bằng Check hoặc Money Order. Quy vị chỉ cần ghi lên giấy bất cứ DVD hoặc CD quí vị muốn mua. Sau đó gửi cùng với Check, Money Order, Ban nho dung mail Cash.

CUOI DVD
9211 Bolsa Ave Suite 122
Westminster, CA 92683

Please make check pay to Cuoi DVD. Nếu muốn nhận tracking number thì phải kèm theo email của bạn.

Chúng tôi nhận đặt h ng qua điện thoại or Email.

Xin hãy liên lạc với Cuoi DVD tai: 714-717-6765. Giờ l m việc: 10:30 am - 11:00 pm (theo giờ California).

Email to Cuoi DVD at:  cuoidvd@yahoo.com(24 Hours). 


Nếu bạn đã có số order: Chỉ cần ghi trong cái check số order của bạn rồi gởi cho chúng tôi.

USA Packing & Shipping:
All orders are shipped in a plain box or envelope. The envelope or box will not mention anything about its contents on the cover or label. No images will be posted on the outside of the package. Cost of domestic shipping is $5.50 for order under $29.98. Free Shipping for order over $29.98.

By Credit Card: ( Visa, MasterCard, Discover Card, AX, or Paypal ). Please follow these simple steps:

1. Choosing an item: When the desired product is found, click on the Add to cart button.

2. Changing the quantity of a selected item: If multiple quantities of the same item are desired, you may change the number of items from the default of one (1) to the appropriate number. Click on the "UPDATE QUANTITY" button and the total cost for the items will be calculated and displayed appropriately.

3. Deleting a selected item from the shopping cart: Items may be removed from the shopping basket by setting the quantity to zero (0) and clicking on the "UPDATE QUANTITY" or "Remove" button.

4. Continue shopping: You may continue shopping by clicking on the "BACK TO SHOPPING" button. Each time subsequent items are selected for purchase, by clicking on the associated "Order" button, this shopping basket page will appear to reveal the total contents and price.

5. Check Out: Once you have filled your Shopping Cart, you’re ready to order. In the Shopping Cart page, please click on the "CHECKOUT" button, and you will arrive at our Customer Options Page.

6. Enter information: Enter email address and a password, personal information, credit card information...

7. Click on 'Process Order Now' button: Cuoi DVD will send you an Invoice and Order Number via email itemizing your order.